Bukowski Auktioner AB

Kan man få Rut-avdrag för transport till auktionshus?

Uppdaterad

Från 1 januari 2021 utökades reglerna för Rutavdrag till att även omfatta transport av bohag dels till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning, dels till och från magasinering. Detta innebär att du som säljer föremål på auktion kan få Rutavdrag på transportkostnaderna.  Avdraget beräknas med en schablon där 50 % av transportkostnaden utgör underlag. Rutavdraget uppgår till 50 % av underlaget, dvs man kan få Rutavdrag med 25 % av totalkostnaden inkl moms.

Det är transportfirman som du anlitar som hanterar Rutavdraget vid fakturering. Om Bukowskis har ombesörjt transport till våra lokaler redovisar vi Rutavdraget i försäljningsredovisningen.

Skatteverket.se kan du läsa mer om Rutavdrag och villkoren som ställs för att man ska ha rätt till avdraget.

Länk till Skatteverket:

https://skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html?q=rutavdrag